Opinie i stanowiska

Członkowie Komisji Psychologii i Psychopatologii Wieku Rozwojowego Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, po rozpoznaniu aktualnej problematyki zachowań samobójczych młodzieży w Polsce uznali pilną potrzebę podjęcia działań zmierzających do powołania Krajowej Grupy Roboczej odpowiedzialnej za wdrożenie Programu Zapobiegania Samobójstwom.

Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Podkategorie