Posiedzenia Komitetu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na kolejną sesję Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, która odbędzie się w trybie on-line, w dniu 15.XII.2020r (wtorek), o godzinie 11.00.

Program posiedzenia obejmuje:

 1. Zatwierdzenie regulaminu KRCz
 2. Część naukową posiedzenia, w której przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
  1. Prof. Przemysława Jarosz-Chobot: „Digitalizacja oddziałów i poradni. Doświadczenia płynące z GCZD w Katowicach” (30 min.)
  2. Pani Marzena Krawiec – Dyrektor operacyjny Telemedycyna Polska S.A.:  "Telekardiologia dziecięca – doświadczenia Telemedycyny Polskiej S.A. Korzyści z wdrożenia telekardiologii dla placówek i pacjentów” (20 min.)
  3. Prof. Artur Bossowski: „Projekt TelePrzyjaciele od Serca” co zmieni w życiu pacjenta?” (20 min.)
 1. Prof. Artur Mazur: propozycja organizacji webinaru
 2. Omówienie tematyki kolejnego posiedzenia KRCz
 3. Wolne wnioski

Z wyrazami szacunku - 

Prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak
Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka